Polish
English

O Firmie

KIM JESTEŚMY?

Opatowicz & Waker Co. jest niezależnym biurem ekspertyz specjalizującym się w kontrolach ilości i jakości, badaniach laboratoryjnych prowadzonych w akredytowanych jednostkach oraz w specjalistycznych ekspertyzach produktów spożywczych i konsumpcyjnych.

 

 

JAK WYGLĄDAŁY PIERWSZE KROKI NASZEJ DZIAŁALNOŚCI?

 

Firma rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku koncentrując się wokół problematyki jakości, wartości odżywczej produktów oraz bezpieczeństwa żywności. Wiedza z tego zakresu umożliwiła stworzenie biura ekspertyz świadczącego szereg usług mających na celu kontrolę i weryfikację jakości i ilości produktów spożywczych i konsumpcyjnych.

Obecnie firma jest prężnie rozwijającym się biurem rzeczoznawczym posiadającym liczną grupę lojalnych klientów, którzy cenią jej profesjonalizm, niezależność oraz szybkość działania.

 

GDZIE DZIAŁAMY?

Niezawodność wpisana w misję firmy oraz rosnące zapotrzebowanie klientów przyczyniły się do zwiększenia zasięgu działania firmy nie tylko na całą Polskę ale również na inne kraje europejskie takie jak: Niemcy, Czechy, Litwa, Łotwa, Ukraina.

Zasieg_Survey

 

Nasze usługi sięgają poza Stary Kontynent wykonujemy inspekcje  m.in. w Chińskiej Republice Ludowej, Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia, Ekwador i In.)

 

KIM SĄ NASI PRACOWNICY?

Inspektorzy DOŚWIADCZENI I PROFESJONALNI - SĄ FUNDAMENTEM SUKCESU FIRMY
Biuro Ekspertyz Opatowicz & Waker Co. tworzy swoją międzynarodową reputację poprzez wkład w budowanie jakości, bazując na profesjonalizmie świadczonych usług oraz wspólnym zaangażowaniu i odpowiedzialności wszystkich pracowników. Nasze doświadczenie i wiedza pomagają naszym klientom w zarządzaniu jakością i jej zapewnieniu. My wiemy, że świadczenie globalnych usług odbywa się przez lokalne know-how, dlatego nasi inspektorzy identyfikują się ze środowiskiem w którym pracują. Uwzględniają mentalność współpracujących, praktyki handlowe jak również lokalne tradycje.

 

Wszystkie prace wykonywane są w oparciu o WARUNKI OGÓLNE

 

PRZYNALEŻNOŚC DO ORGANIZACJI BRANŻOWYCH

ISH NOT FEANI SQF

International Society for Horticular Science

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Naczelna Organizacja Techniczna

European Federation of National Engineering Associations

Safe Quality Food Institute