Polish
English

Badania laboratoryjne w kraju i za granicą

OfertaOfertaOferta

Biuro Ekspertyz Opatowicz & Waker Co. oferuje szeroki zakres badań i analiz w akredytowanych laboratoriach.

Oferujemy szeroki zakres analiz produktów rolno spożywczych, jak również innych dóbr konsumpcyjnych (np. paliwa). Analizy prowadzone są w polskich i zagranicznych jednostkach akredytowanych zgodnie z normą EN ISO 17025.

Badania obejmują m.in.

  • Produkty rolno-spożywcze:
    • badanie jakości (wartości odżywczej, składu chemicznego, własności organoleptycznych, testy konsumenckie i in.)
    • bezpieczeństwo żywności i pasz (zawartość substancji szkodliwych: aflatoksyny, ochratoksyna, metale ciężkie, chloramfenikol i inne)
  • produkty nieorganiczne - badanie składu, zgodności z wymogami
  • paliwa płynne i stałe na zgodność z wymogami norm
  • analizy wody i badania środowiska