Polish
English

Ekspertyzy jakości towarów

Kontrole ilości towarów

Kontrole ilości towarów

Szczegółowe inspekcje jakości i kondycji towarów

Szczegółowe inspekcje jakości i kondycji towarów

Niezależne pobieranie próbek

Niezależne pobieranie próbek

Nadzór nad składowaniem towarów, weryfikacja stanu środków transportu i magazynów

Nadzór nad składowaniem towarów, weryfikacja stanu środków transportu i magazynów

Niezależne pobieranie próbek

OfertaOfertaOferta

Weryfikacja zakupionego towaru powinna opierać się nie tylko na kontroli ilościowej ale także uwzględniać pobranie próbek, w taki sposób by reprezentowały własność całej partii towaru.

Prawidłowo pobrana reprezentatywna próbka towaru stanowi bazę do oceny jakości, a także materiał do analiz laboratoryjnych, które potwierdzą czy badane produkty nie zagrażają zdrowiu i życiu konsumenta.

Pobieranie próbek przez naszych odpowiednio wykwalifikowanych do tego celu Rzeczoznawców odbywa się za pomocą specjalistycznego sprzętu i w oparciu o normy polskie i międzynarodowe oraz o tzw. Dobrą Praktykę.

Zarządzanie pobranymi próbkami odbywa się zgodnie z życzeniem klienta. Próbki mogą zostać przechowane w naszym archiwum lub przekazane pod wskazany adres.

Szczegółowe inspekcje jakości i kondycji towarów

OfertaOfertaOferta

Kupując oczekujemy towaru odpowiedniej jakości, co jest podstawą do dalszych operacji rynkowych.

Co w przypadku gdy otrzymamy towar złej jakości?

Każdy procent uszkodzeń, niezgodności czy zepsucia obniża poziom Państwa zysków. Dodatkowo należy pamiętać, że nieodpowiednia jakość niesie za sobą również konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów takich jak obniżenie wartości rynkowej towaru, niezadowolenie odbiorców aż do utylizacji włącznie.

Rzeczoznawcy firmy Opatowicz & Waker Co. zbadają jakość dostawy i wystawią specjalistyczny raport, będący podstawą do roszczeń finansowych.

Patrząc na ten problem z drugiej strony Sprzedający przygotowuje towar w możliwie najlepszy sposób. Co w przypadku gdy jego Odbiorca składa reklamację? Odmawia zapłaty lub żąda obniżenia ceny towaru? Czy jego żądania są słuszne? Czy rzeczywiście jakość towaru jest nieodpowiednia?

Rzeczoznawcy firmy Opatowicz & Waker Co. zweryfikują to dla Państwa.

Co więcej pomożemy Państwu budować markę, która wyróżni się na tle konkurentów oraz  zarządzać jakością.

Skontrolowane przez nas opakowania są znakowane:

"jakość kontrolowana przez Opatowicz & Waker Co."


Pomaga to w kreowaniu pozytywnego obrazu w oczach konsumenta. Nasze usługi są pomocne w odzyskiwaniu należności z tytułu reklamacji i obniżają koszty.

Natomiast wystawiane raporty Opatowicz & Waker Co. są źródłem niezależnych informacji. Pełen profesjonalizm i niezależność są podstawą do zarządzania jakością. Zawarte w nich informacje są niezbędne dla: handlowców, składujących towar, producentów, transportu etc.

Jesteśmy zawsze do Państwa usług. Nasza praca jest naszą pasją!

Nadzór nad składowaniem towarów, weryfikacja stanu środków transportu i magazynów.

OfertaOfertaOferta

Najwyższa jakość towaru może być zachowana tylko w prawidłowych warunkach przechowywania i transportowania. Odpowiednia weryfikacja stanu zarówno magazynów jak i środków transportu tj. kontenerów, pomieszczeń ładunkowych na statkach, naczep stanowi kluczowy czynnik stanowiący o zadowoleniu ostatecznego odbiorcy z zakupu danego towaru.

Weryfikacja magazynów i środków transportu obejmuje:

  • Kontrolę zachowania odpowiedniej temperatury, wilgotności
  • Kontrolę czystości i przydatności magazynów i środków transportu
  • Kontrolę szczelności kontenerów
  • Ocenę stanu technicznego środków transportu
  • Kontrolę rozmieszczenia ładunku

Fachowa ocena magazynów i środków transportu przeprowadzona przez naszych Rzeczoznawców pozwoli znacznie obniżyć ryzyko związane z oddziaływaniem nieprawidłowych warunków składowania i transportowania na jakość i kondycję zakupionego i/ lub sprzedawanego przez Państwa towaru.

Zadaniem naszych ekspertów jest ochrona Państwa interesów. Jesteśmy gotowi zweryfikować reklamacje, kontrolować towary przed wysyłką lub w momencie ich otrzymania, nadzorować operacje przeładunkowe, sprawdzać magazyny, badać kontenery, statki, ciężarówki, kontrolować zachowanie łańcucha chłodniczego, prowadzić audyty mające zapewnić bezpieczeństwo i żądaną jakość produktów.

Kontrole ilości towarów

OfertaOfertaOferta

Przy obrocie handlowym towarów niezbędna jest ilościowa kontrola wysyłanego i odbieranego towaru.

Konieczność ta wynika z faktu rozliczeń między kontrahentami czy też potrzeby przedstawienia niezależnego raportu do urzędu celnego celem dokonania procedury odprawy.

Częstym zjawiskiem są reklamacje ilościowe. Wydawałoby się, że to przecież sprzedający sprawdza raz, a kupujący drugi. Niemniej jednak gdy statek przywozi 200 tysięcy kartonów z bananami, a w porcie cały towar trzeba rozładować i wysłać różne partie do kilkunastu odbiorców zlokalizowanych w różnych miejscach kraju i Europy, nie sposób sobie wyobrazić, aby poszczególni przedstawiciele tych ostatnich kolejno liczyli kartony z bananami.

Inspektorzy firmy Opatowicz & Waker Co. przeprowadzą dla Państwa kontrolę ilościową zakupionego towaru, podczas przeładunku (załadunku lub wyładunku) lub podczas ważenia, co pozwoli zweryfikować faktyczną ilość lub wagę dostarczonego ładunku.

Kontrola ilościowa towaru odgrywa kluczowe znaczenie w prowadzonych transakcjach handlowych gdyż służy do ostatecznego rozliczenia kontraktów kupna/sprzedaży.

W trakcie takiej kontroli nasi rzeczoznawcy mogą zweryfikować dla Państwa nie tylko ilość dostarczonego towaru ale także jego jakość i kondycję, a następnie wystawią specjalistyczny raport będący źródłem niezależnych informacji dla: handlowców, składujących towar, producentów, transportu etc.