Polish
English

Kontrole ilości towarów

OfertaOfertaOferta

Przy obrocie handlowym towarów niezbędna jest ilościowa kontrola wysyłanego i odbieranego towaru.

Konieczność ta wynika z faktu rozliczeń między kontrahentami czy też potrzeby przedstawienia niezależnego raportu do urzędu celnego celem dokonania procedury odprawy.

Częstym zjawiskiem są reklamacje ilościowe. Wydawałoby się, że to przecież sprzedający sprawdza raz, a kupujący drugi. Niemniej jednak gdy statek przywozi 200 tysięcy kartonów z bananami, a w porcie cały towar trzeba rozładować i wysłać różne partie do kilkunastu odbiorców zlokalizowanych w różnych miejscach kraju i Europy, nie sposób sobie wyobrazić, aby poszczególni przedstawiciele tych ostatnich kolejno liczyli kartony z bananami.

Inspektorzy firmy Opatowicz & Waker Co. przeprowadzą dla Państwa kontrolę ilościową zakupionego towaru, podczas przeładunku (załadunku lub wyładunku) lub podczas ważenia, co pozwoli zweryfikować faktyczną ilość lub wagę dostarczonego ładunku.

Kontrola ilościowa towaru odgrywa kluczowe znaczenie w prowadzonych transakcjach handlowych gdyż służy do ostatecznego rozliczenia kontraktów kupna/sprzedaży.

W trakcie takiej kontroli nasi rzeczoznawcy mogą zweryfikować dla Państwa nie tylko ilość dostarczonego towaru ale także jego jakość i kondycję, a następnie wystawią specjalistyczny raport będący źródłem niezależnych informacji dla: handlowców, składujących towar, producentów, transportu etc.