Polish
English

Nadzór nad składowaniem towarów, weryfikacja stanu środków transportu i magazynów.

OfertaOfertaOferta

Najwyższa jakość towaru może być zachowana tylko w prawidłowych warunkach przechowywania i transportowania. Odpowiednia weryfikacja stanu zarówno magazynów jak i środków transportu tj. kontenerów, pomieszczeń ładunkowych na statkach, naczep stanowi kluczowy czynnik stanowiący o zadowoleniu ostatecznego odbiorcy z zakupu danego towaru.

Weryfikacja magazynów i środków transportu obejmuje:

  • Kontrolę zachowania odpowiedniej temperatury, wilgotności
  • Kontrolę czystości i przydatności magazynów i środków transportu
  • Kontrolę szczelności kontenerów
  • Ocenę stanu technicznego środków transportu
  • Kontrolę rozmieszczenia ładunku

Fachowa ocena magazynów i środków transportu przeprowadzona przez naszych Rzeczoznawców pozwoli znacznie obniżyć ryzyko związane z oddziaływaniem nieprawidłowych warunków składowania i transportowania na jakość i kondycję zakupionego i/ lub sprzedawanego przez Państwa towaru.

Zadaniem naszych ekspertów jest ochrona Państwa interesów. Jesteśmy gotowi zweryfikować reklamacje, kontrolować towary przed wysyłką lub w momencie ich otrzymania, nadzorować operacje przeładunkowe, sprawdzać magazyny, badać kontenery, statki, ciężarówki, kontrolować zachowanie łańcucha chłodniczego, prowadzić audyty mające zapewnić bezpieczeństwo i żądaną jakość produktów.