Polish
English

Niezależne pobieranie próbek

OfertaOfertaOferta

Weryfikacja zakupionego towaru powinna opierać się nie tylko na kontroli ilościowej ale także uwzględniać pobranie próbek, w taki sposób by reprezentowały własność całej partii towaru.

Prawidłowo pobrana reprezentatywna próbka towaru stanowi bazę do oceny jakości, a także materiał do analiz laboratoryjnych, które potwierdzą czy badane produkty nie zagrażają zdrowiu i życiu konsumenta.

Pobieranie próbek przez naszych odpowiednio wykwalifikowanych do tego celu Rzeczoznawców odbywa się za pomocą specjalistycznego sprzętu i w oparciu o normy polskie i międzynarodowe oraz o tzw. Dobrą Praktykę.

Zarządzanie pobranymi próbkami odbywa się zgodnie z życzeniem klienta. Próbki mogą zostać przechowane w naszym archiwum lub przekazane pod wskazany adres.