Polish
English

Ekspertyzy szkód i spraw reklamacyjnych

OfertaOfertaOferta

Wycena i likwidacja szkód jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych i trudnych ekspertyz. Odpowiednie, specjalistyczne wykształcenie, wiedza praktyczna i duże doświadczenie są niezbędne do podejmowania się tego rodzaju prac. Tylko wysoko wykwalifikowani i doświadczeni surveyor'zy są w stanie dokonać obiektywnej i profesjonalnej wyceny powstałych szkód i ich następstw.

Podstawą naszego sukcesu są m.in. duże doświadczenie, wysokie kwalifikacje, wykształcenie kierunkowe i specjalistyczne szkolenia w kraju i za granicą, potwierdzone certyfikatami światowych instytucji branżowych.

Skuteczność i obiektywizm prowadzonych ekspertyz jest

gwarancją satysfakcji naszych klientów.

Biuro Ekspertyz Opatowicz & Waker Co. współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi, brokerami i instytucjami finansowymi wspierając je specjalistyczną wiedzą z zakresu wyceny i likwidacji szkód, oceny ryzyka, prewencji, specjalistycznych ekspertyz, przygotowania i konsultacji w sprawach arbitrażowych i in. z zakresu owoców i warzyw, produktów spożywczych i konsumpcyjnych.