Polish
English

Kontrole towarów przed ich zakupem

Szczegółowe kontrole towarów przed ich zakupem w kraju, Europie, Azji, Ameryce Południowej

Szczegółowe kontrole towarów przed ich zakupem w kraju, Europie, Azji, Ameryce Południowej

Kontrole przedwysyłkowe towarów w Chinach

Kontrole przedwysyłkowe towarów w Chinach

Kontrola jakości i ilości towarów w Rotterdamie

Kontrola jakości i ilości towarów w Rotterdamie

Kontrola jakości i ilości towarów w Rotterdamie

OfertaOfertaOferta

Zdajemy sobie sprawę ze spoczywającego nad Państwem  obowiązku dostarczenia do ostatecznego odbiorcy towaru o jak najwyższej jakości, a tym samym dążeniem do minimalizacji wszelkich strat związanych z zakupem, transportem i dystrybucją towaru.

Wobec tego pragniemy wyjść naprzeciw Państwa potrzebom poprzez prowadzenie ekspertyzy jakości i kondycji towarów przeładowywanych dla Państwa z kontenerów do  naczep w porcie w Rotterdamie.

Korzyści wynikające z naszej współpracy:

  • minimalizacje ryzyka poniesienia strat i wykluczenie możliwości wystąpienia towaru o nieodpowiedniej jakości, szczególnie gdy zakup dokonywany jest w nowym miejscu, nieznanym środowisku, od nowego dostawcy
  • bezpośrednie korzyści finansowe
  • raporty Opatowicz & Waker Co., które są źródłem niezależnych informacji, stanowią podstawę do weryfikacji czy uznania reklamacji. Zawarte w nich informacje są niezbędne dla: handlowców, składujących towar, producentów, transportu, firm ubezpieczeniowych, etc.

Kontrole przedwysyłkowe towarów w Chinach

OfertaOfertaOferta

W związku ze wzrostem w ciągu ostatnich lat importu towarów z Chin, Importerzy oprócz konieczności przeprowadzenia weryfikacji dostawców, analizy cen, sfinalizowania procesu zakupu i zorganizowania transportu muszą przeprowadzić kontrolę jakości zakupionych produktów.

Zatem jeśli importują Państwo towary z Chin do Polski, nasze biuro rzeczoznawcze Opatowicz & Waker Co. przeprowadzi kontrolę stanu, jakości i ilości zakupionych towarów przed załadunkiem zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.

Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi?:

  • Kontrola zakupionego przez Państwa towaru przed załadunkiem pozwoli sprawdzić czy jego stan i jakość są zgodne z Państwa wymaganiami,
  • pozwoli zmniejszyć ryzyko poniesienia straty związanej z nieprawidłowym stanem, jakością zakupionego przez Państwa towaru
  • zapewni bezpośrednie korzyści finansowe
  • w wyniku kontroli otrzymają Państwo raport, który stanowi podstawę do weryfikacji czy uznania reklamacji. Zawarte w nim informacje są niezbędne dla: handlowców, składujących towar, producentów, transportu, firm ubezpieczeniowych, etc.

Szczegółowe kontrole towarów przed ich zakupem w kraju, Europie, Azji, Ameryce Południowej

OfertaOfertaOferta

Każdy zakup towaru zza granicy wiąże się z ryzykiem poniesienia strat. Szczególnie wówczas gdy dokonywany jest w nowym miejscu, nieznanym środowisku, od nowego dostawcy itp.

Zadaniem naszych usług naszej firmy jest minimalizacja ryzyka.

Dzięki naszym usługom możliwym jest zredukowanie ryzyka zakupu do minimum i wykluczenie możliwości wystąpienia towaru o nieodpowiedniej jakości.

Zakres Kontroli Przedwysyłkowej obejmuje m.in.:

  • inspekcje towaru przed dokonaniem ostatecznego zakupu (pobieranie próbek, weryfikacja ilości i jakości towaru, przeprowadzenie analiz laboratoryjnych)
  • weryfikacja stanu przygotowania środków transportu (czystość, szczelność kontenerów, statków, naczep samochodów)
  • nadzór nad załadunkiem

Gdzie działamy?