Polish
English

Kontrole przedwysyłkowe towarów w Chinach

OfertaOfertaOferta

W związku ze wzrostem w ciągu ostatnich lat importu towarów z Chin, Importerzy oprócz konieczności przeprowadzenia weryfikacji dostawców, analizy cen, sfinalizowania procesu zakupu i zorganizowania transportu muszą przeprowadzić kontrolę jakości zakupionych produktów.

Zatem jeśli importują Państwo towary z Chin do Polski, nasze biuro rzeczoznawcze Opatowicz & Waker Co. przeprowadzi kontrolę stanu, jakości i ilości zakupionych towarów przed załadunkiem zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.

Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi?:

  • Kontrola zakupionego przez Państwa towaru przed załadunkiem pozwoli sprawdzić czy jego stan i jakość są zgodne z Państwa wymaganiami,
  • pozwoli zmniejszyć ryzyko poniesienia straty związanej z nieprawidłowym stanem, jakością zakupionego przez Państwa towaru
  • zapewni bezpośrednie korzyści finansowe
  • w wyniku kontroli otrzymają Państwo raport, który stanowi podstawę do weryfikacji czy uznania reklamacji. Zawarte w nim informacje są niezbędne dla: handlowców, składujących towar, producentów, transportu, firm ubezpieczeniowych, etc.