Polish
English

Szczegółowe kontrole towarów przed ich zakupem w kraju, Europie, Azji, Ameryce Południowej

OfertaOfertaOferta

Każdy zakup towaru zza granicy wiąże się z ryzykiem poniesienia strat. Szczególnie wówczas gdy dokonywany jest w nowym miejscu, nieznanym środowisku, od nowego dostawcy itp.

Zadaniem naszych usług naszej firmy jest minimalizacja ryzyka.

Dzięki naszym usługom możliwym jest zredukowanie ryzyka zakupu do minimum i wykluczenie możliwości wystąpienia towaru o nieodpowiedniej jakości.

Zakres Kontroli Przedwysyłkowej obejmuje m.in.:

  • inspekcje towaru przed dokonaniem ostatecznego zakupu (pobieranie próbek, weryfikacja ilości i jakości towaru, przeprowadzenie analiz laboratoryjnych)
  • weryfikacja stanu przygotowania środków transportu (czystość, szczelność kontenerów, statków, naczep samochodów)
  • nadzór nad załadunkiem

Gdzie działamy?