Polish
English

Specjalistyczne szkolenia

OfertaOfertaOferta

Biuro Ekspertyz Opatowicz & Waker Co. wykorzystując swoją wiedzę i szerokie doświadczenie z zakresu prowadzonych ekspertyz prowadzi specjalistyczne szkolenia przeznaczone dla producentów, importerów, eksporterów, instytucji ubezpieczeniowych, firm spedycyjnych oraz przedsiębiorstw transportowych i logistycznych.

Tematykę szkoleń dostosowujemy indywidulanie do zapotrzebowań i oczekiwań klientów.

Oferujemy również pomoc we wdrażaniu ISO, HACCP

Nasi doświadczeni konsultanci pomogą Państwu wdrożyć i nadzorować działanie systemów HACCP i ISO serii 9001.

Konsultanci Biura Ekspertyz Opatowicz & Waker Co. posiadają:

  • certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
  • szkolenia i stosowną wiedzę zdobytą w kraju i za granicą
  • wiedzę i doświadczenie praktyczne z branży owoców i warzyw - nasza praktyka jest niezwykle pomocna we wdrażaniu poprawnie funkcjonujących systemów, które to gwarantują skuteczne zarządzanie jakością i bezpieczeństwem.
  • doświadczenie we wdrażaniu systemów

SQG