Polish
English

Usługi dla armatorów

OfertaOfertaOferta

Oferujemy Państwu specjalistyczne usługi z zakresu rzeczoznawstwa morskiego obejmujące ocenę  stanu statku i jego zasobów przy przejmowaniu lub zdawaniu w time – charter:

  • Inspekcje on / off hire - obejmują ocenę stanu statku i jego zasobów przy przejmowaniu lub zdawaniu w time - charter. Po przeprowadzonej inspekcji sporządza się raport (on/ off hire survey report)- w którym określa się miejsce, datę i godzinę przekazania/ zwrotu statku, jego stan techniczny, ilość paliwa, ilość i rodzaj materiałów separacyjno-sztauerskich
  • Bunker survey - określanie ilości paliwa na podstawie pomiarów i obliczeń
  • Standardowe kontrole plombowania ładowni
  • Ekspertyzy draught survey – kontrola ilości ładunku na podstawie pomiaru zanurzenia statku
  • Ocena stanu statku
  • Stwierdzenie stanu zamknięcia i zabezpieczenia ładowni/luku
  • Pomoc w sprawach reklamacji / szkód ładunków

RAPORTY

Pragniemy zaznaczyć, iż wystawiane przez nas świadectwa / raporty są opracowywane od lat i bazują na naszych dotychczasowych doświadczeniach oraz  stanowią podstawę do rozliczeń on/off hire, a nawet są dowodem w sprawach sądowych.

Nasze doświadczenie i profesjonalizm wykonywania usług z zakresy rzeczoznawstwa morskiego jest poparte liczną grupą klientów, którzy zaufali nam do tej pory.