Polish
English

Nasi Klienci

 • 1 (1).jpg
 • 1 (2).jpg
 • 1 (3).jpg
 • 1 (4).jpg
 • 1 (5).jpg
 • 1 (6).jpg
 • 1 (7).jpg
 • 1 (8).jpg
 • 1 (9).jpg
 • 1 (10).jpg
 • 1 (11).jpg
 • 1 (12).jpg
 • 1 (13).jpg
 • 1 (14).jpg
 • 1 (15).jpg
 • 1 (16).jpg
 • 1 (17).jpg
 • 1 (18).jpg
 • 1 (20).jpg
 • 1 (21).jpg
 • 1 (22).jpg
 • 1 (23).jpg
 • 1 (24).jpg
 • 1 (25).jpg
 • 1 (26).jpg
 • 1 (27).jpg
 • 1 (28).jpg
 • 1 (29).jpg
 • 1 (30).jpg
 • 1 (31).jpg
 • 1 (32).jpg
 • 1 (33).jpg
 • 1 (34).jpg
 • 1 (35).jpg
 • 1 (36).jpg
 • 1 (37).jpg
 • 1 (38).jpg
 • 1 (39).jpg
 • 1 (40).jpg
 • 1 (41).jpg
 • 1 (42).jpg
 • 1 (43).jpg
 • 1 (44).jpg
 • 1 (45).jpg
 • 1 (46).jpg
 • 1 (47).jpg
 • 1 (48).jpg
 • 1 (49).jpg
 • 1 (50).jpg
 • 1 (51).jpg
 • 1 (52).jpg
 • 1 (53).jpg
 • 1 (54).jpg
 • 1 (55).jpg
 • 1 (56).jpg
 • 1 (57).jpg
 • 1 (58).jpg
 • 1 (59).jpg
 • 1 (60).jpg
 • 1 (61).jpg
 • 1 (62).jpg
 • 1 (63).jpg

Nasze Publikacje

Dostęp do ciekawych informacji z zakresu przeprowadzonych przez nas ekspertyz. Zapraszamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Przejdź do publikacji

Oferta Specjalna

NOWOŚĆ - odczyt danych z pamięci rejestratora danych urządzeń chłodniczych. Nasze Biuro Ekspertyz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów wprowadziło w życie nową usługę. Od kwietnia 2012 biuro w Gdyni dysponuje urządzeniem pozwalającym dokonywać odczytów zapisów rejestratorów temperatur praktycznie wszystkich kontenerów chłodniczych. Urządzenie odczytuje zapisy z agregatów typu: CARRIER, STAR COOL, THERMO KING, DAIKIN, MITSUBISHI. Odczyt jest opracowywany w formie wykresu i zapisu w formacie tekstowym. Dane zawarte w opracowaniu zależą od rodzaju agregatu i mogą obejmować: TEMPERATURĘ powietrza podawanego, powracającego, WILGOTNOŚĆ względną oraz zapisu z czujek USDA. Zapraszamy!